Naše hodnoty

Naše hodnoty reflektujú každodenný život v COS: sú založené na rešpekte voči iným aj voči svetu około nás.

Sme jeden tím
Na tejto spoločnej ceste ťaháme za jeden povraz
 

Veríme v ľudí
Každý jeden z nás má svoju dôležitú úlohu
 

Podnikavosť máme v sebe
A nikdy nebudeme príliš veľkí na to, aby sme prestali skúšať nové veci
 

Chceme sa neustále posúvať vpred
Ak existuje lepší spôsob k napredovaniu, nájdeme ho
 

Uvedomujeme si pravú hodnotu
Naše zdroje využívame zodpovedne.
 

Sme priami a otvorení novým podnetom
Sme otvorení a úprimní, a zároveň si udržiavame pokoru a úctu
 

V jednoduchosti vidíme krásu
Tak to je
 

 

Vaša kariéra

Veríme, že vzdelávanie a rozvoj idú ruka v ruke s pocitom šťastia a spokojnosti. Ak sa chcete posúvať, budeme vás v tom podporovať naplno. Aby ste svoju kariéru uchopili pevne do vlastných rúk, budeme stáť pri vás a pomôžeme vám dosiahnuť stanovené ciele. Okrem rôznych vzdelávacích programov, ročných hodnotení a pravidelnej spätnej väzby budete mať tiež prístup k nášmu vzdelávaciemu portálu so stovkami elektronických kníh, podcastov a webinárov.

Vaše benefity a výhody

Všetkým zamestnancom COS ponúkame zľavy na všetky značky spadajúce pod skupinu H&M. Okrem toho našim kolegom v predajniach prispievame dvakrát ročne na oblečenie. Práve tieto benefity sú tiež jedným zo spôsobov, ako chceme oceniť váš prínos.

Rovnosť a príležitosti

Zaviazali sme sa byť inkluzívnym zamestnávateľom. Je to jedna z našich základných zásad. Veríme, že spravodlivé mzdy a riadny pracovný čas, ako aj sloboda združovania a rovnaké príležitosti prináležia všetkým rovnako.